Politieke jongerenpartij in Nederland

Lux voor

Lux Voor is dé #1 politieke jongerenpartij voor en door jongeren in Nederland.

Organisatie politieke partijen

 Politieke partijen zijn verenigingen en hebben als zodanig leden, congres en regering. Organisaties van politieke partijen bestaan ​​uit lokale afdelingen die hun districten kiezen en verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor lokale overheden opstellen. Lokale kantoren zijn gegroepeerd in grotere regionale eenheden, die weer hun eigen besturen en regionale taken en verantwoordelijkheden hebben.

Politieke jongerenorganisaties

 Bijna alle politieke partijen hebben jongerenorganisaties. Deze politieke jongerenorganisaties (PJO) hebben hun leden; jongeren tussen de 14 en 27 jaar worden in principe lid.

 Politieke jongerenorganisaties houden zich vooral bezig met educatieve activiteiten en proberen samen met hun ouderpartij de belangen van jongeren te behartigen. Soms nemen ze zeer kritische standpunten in over actuele of fundamentele kwesties. Jongerenorganisaties kunnen echter worden beschouwd als een groeiplatform voor veel toekomstige politieke carrières.

Hoe een politieke jongerenpartij te werk gaat

Het hoogste instituut van bijna alle partijen is het congres of de algemene vergadering. Dit orgaan komt gewoonlijk een of twee keer per jaar bijeen. Daar worden beslissingen genomen over de politieke lijn van de partij en belangrijke politieke kwesties. De manier waarop de leden worden vertegenwoordigd, verschilt per partij: soms bestaat het congres uit lokale of regionale vertegenwoordigers, soms kunnen alle aanwezige leden één-man-één stemmen, en een derde groep is een combinatie van afdelingsvertegenwoordigers en een individu. Daarnaast zijn er verschillen in besluitvorming. Tot slot verschillen partijen ook in hun interne politieke cultuur, bijvoorbeeld of de rangen al dan niet gesloten zijn rond partijleiders of partijbesluiten.

Algemene blogs

Overige blogs

Politieke blogs

Zakelijke blogs